Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 09-12-2023 13.00-15.00 0*

Vol

040 Verloskunde 09-12-2023 15.15 - 16.45 English 1* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar