Overzicht

Locatie Cursusdatum Tijd Plaatsen Inschrijven
040 Verloskunde 17-06-2023 13.00-15.00 0*

Vol

040 Verloskunde 17-06-2023 15.15 - 16.45 English 7* Inschrijven
040 Verloskunde 15-07-2023 13.00-15.00 3* Inschrijven
040 Verloskunde 26-08-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 26-08-2023 15.15 - 16.45 English 13* Inschrijven
040 Verloskunde 23-09-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 21-10-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 21-10-2023 15.15 - 16.45 English 14* Inschrijven
040 Verloskunde 18-11-2023 13.00-15.00 13* Inschrijven
040 Verloskunde 09-12-2023 13.00-15.00 14* Inschrijven
040 Verloskunde 09-12-2023 15.15 - 16.45 English 14* Inschrijven
*aantal plaatsen beschikbaar